Over succes gesproken

Over succes gesproken door Carin Prins

Als psycholoog spreekt Carin Prins regelmatig vrouwelijke medisch specialisten. Benieuwd naar hun drijfveren, nam ze het initiatief tot het boek Over succes gesproken.

Bestel direct

Eén passie: arts worden

Voor Over succes gesproken interviewde Carin tien vrouwelijke artsen over hun keuzes en obstakels op het traject van student tot arts, medisch specialist of hoogleraar. Het boek schetst een eerlijk beeld van vrouwen uit drie generaties met één overeenkomstige passie: arts worden.

Interviews met:

  • Abha Bhalla (Mdl-arts HagaZiekenhuis, Den Haag)
  • Toine Lagro (Hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, UMC St Radboud Nijmegen)
  • Ines von Rosenstiel (Hoofd kindergeneeskunde, Slotervaartziekenhuis Amsterdam)
  • Marion Blonk (Internist, Catharina-ziekenhuis Eindhoven)
  • Victorien Wolters (Kindergastro-enteroloog in opleiding, Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht)
  • Manon Hillegers (Kinder- en jeugdpsychiater, UMC Utrecht)
  • Henriëtte van der Horst (Hoogleraar huisartsgeneeskunde, VUmc Amsterdam)
  • Fleur Bangert (Coassistent, Amsterdam)
  • Didi Braat (Hoogleraar/afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie, UMC St Radboud Nijmegen)
  • Patricia Assmann (Voorzitter vnVa, Utrecht)