Vaardigheden, normen en waarden

Wat wil je en wat kan je