Carin Prins over Rationeel Emotieve Training (RET)

Mensen die last hebben van angsten, behandelt Carin Prins vaak met RET. Deze training gaat er vanuit dat het denken het gevoel controleert. RET is ontwikkeld door de Amerikaanse psychoanalyticus Albert Ellis, bij wie Carin Prins heeft gestudeerd.

Praten, voelen, denken

”Praten, voelen en denken is een drie-eenheid”, vertelt Carin. “Een gouden driehoek. Op het moment dat je spreekt, ben je ook aan het voelen en denken. Altijd. We hebben de neiging om bij angsten de situatie de schuld te geven. Maar het is niet het onweer, de spin of het moeilijke gesprek dat je van slag brengt. Het zijn jouw gedáchten daarover. Die diepgewortelde gedachten of opvattingen, idealen en denkbeelden zijn meestal al gevormd in de jeugd. Zij bepalen je normen en waarden, en zorgen voor de bijbehorende emoties.”

Geachten beïnvloeden

”Ieder mens heeft diepgewortelde ideeën die hem of haar belemmeren. Dat hoort erbij. Het leven is niet alleen maar leuk of makkelijk. Iedereen is wel eens bang, boos, verdrietig of somber. Maar zodra het gedrag agressief wordt of omslaat in een depressie of buitensporige paniek, zit er een irrationele gedachte achter. Een gedachte die verlamt en niet helpt. Maar juist die gedachten kunnen we beïnvloeden en daarmee ons gedrag veranderen. Dat is het uitgangspunt van RET.”

Jezelf herprogrammeren

“Door RET toe te passen is het mogelijk angsten aan te pakken en terug te brengen tot normale proporties. Door opvattingen die je blokkeren in perspectief te plaatsen, haal je als het ware de angel uit het probleem. RET is eigenlijk een kwestie van jezelf herprogrammeren.”