Werkwijze psychologenpraktijk

Een kortdurende, probleemgerichte, persoonlijke aanpak is kenmerkend voor de werkwijze van Prins&Partners.

  1. eerste contact, telefonisch of per e-mail
  2. intakegesprek
  3. eventueel psychologische tests voor verdere diagnose
  4. opstellen behandelplan
  5. start behandeling

Maak een afspraak

Kennismaking en behandelplan

Het eerste contact is telefonisch of per e-mail. U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek, om kennis te maken en de klachten te bespreken. Soms stelt de psycholoog voor een aantal psychologische tests te doen voor verdere diagnose.
Na de intake stelt de psycholoog een behandelplan op. Daarin staat hoe uw problemen kunnen worden aangepakt en hoe lang de behandeling naar verwachting zal duren.

Evaluatiemomenten

Na drie tot vijf sessies is er een evaluatiemoment. Psycholoog en cliënt kijken samen of ze op het goede spoor zitten en hoeveel sessies nog nodig zijn. Ter afsluiting van de behandeling wordt deze nog een keer geëvalueerd. Ook wordt besproken hoe u verder kan en wat u kunt doen als u opnieuw hulp nodig mocht hebben.

Therapievormen

Prins & Partners maakt gebruik van verschillende therapieën en methodes.

Cognitieve gedragstherapie

Zowel Carin Prins als Emma Harmsen werken met met cognitieve gedragstherapie. Deze gaat uit van de samenhang tussen gedachten, gevoelens en gedrag om psychische klachten aan te pakken. Lees meer over cognitieve gedragstherapie.

RET

Carin Prins behandelt mensen die last hebben van angsten vaak met Rationeel Emotieve Therapie (RET). Deze therapie is ontwikkeld door de Amerikaanse psychoanalyticus Albert Ellis, bij wie Carin heeft gestudeerd. Lees hier een interview met Carin over RET.

Systeemtherapie en dynamische psychotherapie

Carin kijkt niet alleen naar het individu maar ook naar de invloed van de omgeving op het individu en vice versa.
Vaak zijn er namelijk hardnekkige onderliggende patronen die zichtbaar moeten worden gemaakt om verder te kunnen groeien.

Hypnotherapie

Carin gebruikt ook hypnotherapie. Deze methode tracht met behulp van hypnose de oorzaak van psychische en lichamelijke klachten op te sporen en te hanteren.

Yoga en mindfulness

Emma Harmsen is behalve psycholoog ook yoga-docent. Zij combineert psychotherapie met yoga, ontspanningsoefeningen en mindfulness. Uit onderzoek is gebleken dat deze vorm van meditatie goed werkt bij depressie en angstklachten, en soms zelfs medicatie kan vervangen. Lees meer over mindfulness.

EMDR

Emma is ook EMDR-therapeut. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een effectieve techniek voor het verwerken van trauma’s en schokkende gebeurtenissen. In slechts een paar sessies kan EMDR leiden tot klachtvermindering en beter functioneren. Lees meer over EMDR.